จักรยาน
จักรยาน

หากต้องการที่จะออกกำลังกายพร้อมกับเดินทางออกไปข้างนอก บางคนจะคิดถึงการวิ่ง แต่การปั่น จักรยาน ก็เป็นอีกการออกกำลังกายแบบเดินทางอีกอย่างที่ลดการกระแทกจากการเคลื่อนไหวลงได้เยอะ ดังนั้นคนจึงเริ่มหันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้น