หมวก จักรยาน
หมวก จักรยาน

หมวก จักรยาน เป็นส่วนที่จำเป็นที่สุดของการลดอาการบาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุ เพราะว่าส่วนหัวของเรานั้นสำคัญที่สุด เวลารถล้มหรือเกิดอุบัติเหตุถ้าหัวกระแทกพื้นอย่างแรงอาจจะทำให้เกิดการกระเทือนไปถึงสมองได้ ดังนั้นจึงสมควรที่จะใส่ หมวก จักรยาน เวลาปั่นทุกครั้ง