แว่นตาปั่นจักรยาน
แว่นตาปั่นจักรยาน

แว่นตาปั่นจักรยาน จะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็เศษหินเศษฝุ่นที่อาจปลิวมาโดนตาขณะปั่นจักรยาน แว่นที่ดีก็ควรป้องกันแสงแดดได้ด้วย