นโยบายของเว็บ

นโยบายในการส่งคืนสินค้าและการคืนเงิน

ขอขอบคุณที่ได้เข้ามาสั่งซื้อสินค้ากับ Xwing Bike

หากท่านลูกค้ามีความไม่พอใจในสินค้าหรือบริการสามารถแจ้งเข้ามาร้องเรียนได้ตาม Email หรือโทรศํพท์

เปลี่ยนสินค้า

หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าใหม่เพราะเห็นว่าสินค้ามีตำหนิไม่ตรงตามที่สั่ง หรือต้องการคืนสินค้า สามารถส่งคืนให้กับเราได้ใน 7 วันหลังได้รับสินค้า สินค้านั้นต้องไม่มีการแกะใช้งาน ต้องอยู่ในสภาพที่ดีและอยู่ในบรรจุภัณฑ์เหมือนเดิม

ต้องเก็บใบเสร็จการสั่งซื้อไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการสั่งซื้อสินค้า

การคืนเงิน

เมื่อเราได้รับสินค้าจากการส่งกลับมาของลูกค้าแล้ว เราจะตรวจสอบและแจ้งให้ลูกค้าทราบว่าเราได้รับสินค้าคืนมาเรียบร้อยแล้ว หลังจากตรวจสอบสินค้าเรียบร้อยเราจะแจ้งสถานะการคืนเงินให้กับลูกค้า

ลูกค้าจะได้รับเงินตามจำนวนเดิมผ่านทางธนาคารที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์มา

การส่งสินค้า

ลูกค้าที่ต้องการส่งสินค้าเพื่อขอคืนเงิน ทางลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบค่าขนส่งเอง

ติดต่อเรา

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเราได้ทันที